نویسنده = مصباحی مقدم، غلام رضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 59-78

غلام رضا مصباحی مقدم؛ مجتبی سیدحسین زاده


2. بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 161-192

غلام رضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مهدی رعایائی