نویسنده = رعایائی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 161-192

غلام رضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مهدی رعایائی