نویسنده = شریف زاده، محمدجواد
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت عقدهای مشارکتی بانک ها براساس الگوی تکافل اصناف

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 131-159

محمدجواد شریف زاده؛ سیدامیرحسین اعتصامی،


3. تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 5-32

محمدجواد شریف زاده؛ الیاس نادران