نویسنده = کارگر مطلق، احمد
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استفاده از صکوک در جهت تامین مالی صادرات

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 89-120

کامران ندری؛ احمد کارگر مطلق