نویسنده = موسوی بیوکی، سیدمحمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 121-146

سیدعباس موسویان؛ سیدمحمدمهدی موسوی بیوکی