نویسنده = متفکر آزاد، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. نقش دولت اسلامی در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 5-34

حبیب آقاجانی؛ احمد اسدزاده،؛ سیدکمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد


2. اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 173-202

ناصر صنوبر؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ نسرین راضی