نویسنده = راضی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 173-202

ناصر صنوبر؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ نسرین راضی