نویسنده = بخشی دستجردی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسلام

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 61-80

رسول بخشی دستجردی