نویسنده = احمدی حاجی آبادی، سیدروح الله
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 119-146

سیدروح الله احمدی حاجی آبادی؛ احمد بهاروندی