نویسنده = رحیمی، سیدعلی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 147-147

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سیدعلی اصغر رحیمی؛ مجتبی کاوند