نویسنده = فلاحی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان های ایران

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 145-196

محمدعلی فلاحی؛ وحید ارشدی