نویسنده = رجایی، سیدمحمدکاظم
تعداد مقالات: 2
1. معیارهای فقهی اسراف

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 55-76

سیدمحمدکاظم رجایی؛ مهدی خطیبی


2. تقاضای سازگار با مبانی و ارزش های اسلامی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 29-56

سیدمحمدکاظم رجایی