نویسنده = ملاکریمی خوزانی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 179-210

محمدرسول آهنگران؛ فرشته ملاکریمی خوزانی