نویسنده = حسینی، میرزاحسن
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر اساس مبانی اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 117-148

میرزاحسن حسینی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ فاطمه عیدی