نویسنده = خزایی، ایوب
تعداد مقالات: 2
1. طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت های بیمه به بازار سرمایه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 131-156

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی


2. تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 149-180

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی؛ فاطمه رضایی