نویسنده = رضایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 149-180

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی؛ فاطمه رضایی