نویسنده = قائمی نیا، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 5-26

علی اصغر قائمی نیا؛ سیدحسین میرمعزی