نویسنده = فرزین وش، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 55-78

اسدالله فرزین وش؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ اکبر کمیجانی