نویسنده = یوسفی شیخ رباط، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 157-188

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ میمنت ابراهیمی


2. الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 55-78

اسدالله فرزین وش؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ اکبر کمیجانی