نویسنده = ابراهیمی، میمنت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 157-188

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ میمنت ابراهیمی