نویسنده = ایزدخواستی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری: رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 77-106

محمدواعظ برزانی؛ حجت ایزدخواستی