نویسنده = خطیبی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای فقهی اسراف

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 55-76

سیدمحمدکاظم رجایی؛ مهدی خطیبی