نویسنده = یاوری،، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تعادلی عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 77-106

حسنی میسمی؛ کاظم یاوری،؛ مهدی قائمی اصل؛ حسین توکلیان