نویسنده = خادم الحسینی اردکانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 107-130

مجید خادم الحسینی اردکانی؛ سیدعباس موسویان