نویسنده = گودرزی، آتوسا
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی پیاده سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 131-156

مهدی ذوالفقاری؛ آتوسا گودرزی؛ بهرام سحابی