نویسنده = بایی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی کارایی بانک های اسلامی و غیر اسلامی؛ مطالعه موردی: تاثیر بحران 2007-2009

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 93-122

سعید فراهانی فرد؛ محمدنقی نظرپور؛ سارا بایی