نویسنده = زند اقطاعی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از منظر فقه امامیه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 131-160

عذرا مرادی؛ فاطمه زند اقطاعی