نویسنده = حقیقی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1392، صفحه 59-84

محمدنقی نظرپور؛ میثم حقیقی