نویسنده = فرزینوش، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 31-58

اکبر کمیجانی؛ سید ضیاءالدین کیاءالحسینی؛ اسدالله فرزینوش