نویسنده = سیدحسین زاده، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 59-78

غلام رضا مصباحی مقدم؛ مجتبی سیدحسین زاده