نویسنده = حدادی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تامین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 79-110

سیدعباس موسویان؛ جواد حدادی