نویسنده = اعتصامی،، سیدامیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت عقدهای مشارکتی بانک ها براساس الگوی تکافل اصناف

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 131-159

محمدجواد شریف زاده؛ سیدامیرحسین اعتصامی،