نویسنده = صادقی، سیدکمال
تعداد مقالات: 1
1. نقش دولت اسلامی در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 5-34

حبیب آقاجانی؛ احمد اسدزاده،؛ سیدکمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد