نویسنده = شفیعا، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه های مقام معظم رهبری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 35-62

محمدعلی شفیعا؛ سیده اشرف موسوی لقمان