نویسنده = ابریشمی،، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان کامیابی اجرای بانکداری اسلامی در ایران

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 91-120

حسن کیائی؛ حسن سبحانی؛ حمید ابریشمی،