نویسنده = معینی فر، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه های بانکی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 121-144

محمد عادل ضیائی؛ محدثه معینی فر