نویسنده = کریمی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت مصرف کالاهای داخلی در پرتو اندیشه‌های مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 5-34

سیدحسین میرمعزی؛ علی اکبر کریمی