نویسنده = امیری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 147-165

هادی امیری؛ آرمان روشندل؛ فاطمه صادق پور