نویسنده = قائمی نیا، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 69-89

حسن سبحانی؛ علی اصغر قائمی نیا