نویسنده = کشتکار، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 55-80

سیدضیاءالدین کیاالحسینی؛ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ الهه کشتکار