نویسنده = رضائی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 91-116

سیدهادی عربی؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر