نویسنده = موسویان، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 109-136

سید عباس موسویان؛ سیدمحسن فاضلیان؛ مهدی علی‌حسینی