نویسنده = حیدری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 119-147

زهره صالحی؛ محمد رضا حیدری