نویسنده = قبولی درافشان، سید محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 77-99

سید محمد هادی قبولی درافشان؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان