نویسنده = علیدوست، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 61-78

ابوالقاسم علیدوست