نویسنده = قنبری، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 117-146

یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده