نویسنده = نظرپور، محمد نقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 87-116

محمد نقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان