نویسنده = صالح نیا، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

دوره 17، شماره 67، پاییز 1396، صفحه 121-139

نفیسه صالح نیا؛ تقی ابراهیمی؛ علیرضا پویا