نویسنده = غلامی جمکرانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران

دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 185-211

زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی