نویسنده = حمایتی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای ایرانی به مخارج مذهبی

دوره 18، شماره 69، بهار 1397، صفحه 53-80

سیدمحسن سجادی؛ فهیمه حمایتی